Category


Kiến trúc Việt Nam

Tháp truyền hình Việt Nam

Tháp truyền hình Việt Nam

VTV xây tháp truyền hình cao nhất thế giới: Dân lợi gì? Ảnh minh họa Truyền hình thế giới đã và đang chuyển sang cáp, tín hiệu vệ tinh thì nhà đài cần chiều cao của tháp để làm gì? Phát sóng đi đâu? Dân lợi ở đâu? Liên quan tới việc VTV xin xây..