Phân khu 1


Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên

Hotline: 0939793688
Hotline: 0939793688
Hotline: 0939793688
Hotline: 0939793688
Hotline: 0939793688

giới thiệu về dự án

Là phân khu 1 (65ha) trong quy hoạch khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (195ha), tạo dựng một đô thị hoàn chỉnh kết hợp với đô thị cũ phía Bắc và trung tâm là hồ Đầm Vạc.

Hotline: 0939793688